top of page

Certificats

El Certificat de Fi d'estudis del 1er Cicle del Referencial de Naixement
s'obté quan:
  • S'han cursat els mòduls de RN1 a RN9.

  • S'han realitzat els 6 tallers pràctics.

  • S'ha participat a la Master Class.

  • S'ha presentat la seva pròpia Memòria del RN (30 pàgines com a màxim).

  • S'ha enviat a Reform una sol·licitud de certificació adjuntant còpies de les seves llibretes de formació i de tallers.

Observació: Les persones que han seguit un curs amb un formador acreditat independent sense estar sota contracte amb una escola, tenen la possibilitat de dirigir-se directament a una escola acreditada del Referencial de Naixement de la seva elecció, per tal de poder validar les seves hores de formació.

El Certificat de Fi d'estudis del 1er cicle del Referencial de Naixement NO autoritza la utilització de forma professional de la marca Referencial de Nacimiento®.

Practicant Acreditat del Referencial de Naixement s'obté quan, a més de disposar del Certificat de Fi d'estudis del 1er cicle:
  • S'ha presentat un escrit exposant les seves motivacions per adquirir el Certificat professional.

  • S'ha seguit una teràpia personal de, al menys, un any (demostrable). Aquesta teràpia s'ha de fer amb una persona declarada com a psicoterapeuta, sense importar la seva especialitat. 

  • S'ha redactat una memòria (màxim 40 pàgines) donant testimoni de l'acompanyament gratuït amb el Referencial de Naixement, d'una persona voluntària, preferentment no coneguda. Aquesta memòria ha d'integrar un mínim de 9 sessions. Es recomana realitzar les sessions un cop al mes per tal de veure l'evolució.

  • S'ha presentat la seva memòria davant un jurat de l'Escola Reform que és la que acredita i atorga el Certificat de Practicant Acreditat del Referencial de Naixement. 

  • S'ha acceptat i signat la Carta Magna deontològica que fixa i determina els principis ètics comuns als practicants i formadors del Referencial de Naixement.

 

El Certificat de Practicant Acreditat del Referencial de Naixement autoritza la utilització de forma professional com a Practicant de la marca Referencial de Nacimiento®.

Volem recordar que el nom  Referencial de Nacimiento® és una creació de Georges Colleuil registrada a l'INPI amb el número 063425574. Per aquest motiu, el nom  Referencial de Nacimiento® no pot ser utilitzat sense l'acord del seu autor o dels seus drethavents. Tot abús pot ser denunciat al comitè d'ètica de l'Escola REFORM.
bottom of page