top of page

Formació

Diferència entre teoria i pràctica

 

El treball de grup que en Georges Colleuil proposa en els seus cursos, reprodueix situacions autèntiques que serien motiu de consulta i, abans d'analitzar els Referencials d'altres persones, facilita la comprensió i integració del propi Referencial de Naixement. Així doncs, només la lectura dels llibres no és suficient per a ser-ne un bon practicant o per saber utilitzar el Referencial amb saviesa i discerniment. Qualsevol mètode, sigui el que sigui, requereix posar en pràctica la teoria inscrivint una experiència de vida en el seu cos i en la seva ment.
 
Els llibres de l'autor poden ser suficients per a persones que necessiten abordar aquesta eina de forma intel•lectual i personal. No obstant això, s'evidenciaran ràpidament els seus límits quan es tracti d'arribar a l'etapa de l'acompanyament. El llibre no substitueix la formació, i la formació no és completa sense l'estudi del llibre. Convé crear doncs un balanç equilibrat entre la pràctica i la teoria.
 
Podem dir que els llibres ofereixen un suport pedagògic, la formació proporciona la competencia, i el treball en grup així com el treball sobre un mateix, garanteixen la legitimitat.

Legitimitat i competència

El fet de validar els seus estudis del Referencial de Naixement per una escola acreditada Georges Colleuil, emfatitza la seva professionalitat i la voluntat d'utilitzar aquesta eina en el marc ètic i el respecte del seu creador. D'altra banda, vostè obté la legitimitat per utilitzar el nom el Referencial de Nacimiento®, que és una marca protegida i registrada a l'INPI amb el número 063425574. D'aquesta manera, vostè pot certificar en tot moment els coneixements adquirits, evitant l’intrusisme de les persones que es presenten com a professionals del Referencial de Naixement, però que mai han seguit una formació.
 
Important: Abans de començar una consulta o treball amb el Referencial de Nacimiento®, és aconsellable informar-se sobre la legitimitat de la persona que li ho proposa.
Els tallers de descobriment de dos o tres dies que oferim són una magnífica ocasió per a experimentar aquest enfocament dual (teòric i pràctic) amb l'esperit i l'ètica del seu creador Georges Colleuil. Després cadascú és lliure de continuar aquest camí, particularment ric i profund, que ofereix el Referencial de Naixement.
Per què formar-se en el Referencial de Naixement
bottom of page