top of page
Módulos RN
La utilització del Referencial de Naixement de forma professional requereix acabar un recorregut formatiu que permet l'obtenció dels següents certificats:

Primer cicle:

  • Certificat de final d'estudis del primer cicle del Referencial de Naixement.

  • Certificat de Practicant acreditat del Referencial de Naixement.

Si obtingut el Certificat de final d'estudis del primer cicle es vol orientar directament a la formació, no cal obtenir o validar el Certificat de Practicant.

Si vostè no desitja seguir la formació completa, l'Escola pot facilitar-li un certificat d'assistència als mòduls que ha seguit.

Formació 1r cicle

bottom of page