top of page

Detall dels mòduls

Detall dels mòduls del 1er cicle
(30 dies de formació tallers inclosos)

En els primers mòduls RN1 i RN2 no són necessaris requisits previs.

Són accessibles a tots els públics.

 

 

  • RN 1 (1 dia):

Introducció al Referencial de Naixement (estructura, històric i funcions) - Símbols i arquetips en els Arcans Majors (aproximació filosòfica, mitològica i psicològica)

 

  • RN 2 (2 dies) :

Estudi de les Cases de l’1 a la 12 - Identificar i anomenar els seus recursos - Identificar i nomenar els seus desafiaments - Els passatges obligats de les nostres existències - Els fracassos o experiències de vida: com integrar-los des d'una actitud guanyadora, transformar-los i utilitzar-los en la nostra vida - Com desfer els nusos psicològics o transgeneracionals - Iniciació als miralls del Referencial de Naixement - Introducció de l'Escala de Jacob o com posicionar-se en la línia del temps.

 

  • RN 3 (2 dies) :

Estudi de la Casa 13 o casa de les paradoxes - Què és una problemàtica des d'un punt de vista filosòfic - Aspectes contradictoris de cada Arcà - Aspectes reals amb la Casa 13 - Iniciació als Bucles i a la mitologia com a eina de resiliència.

Al final d'aquestes sessions, podrà calcular fàcilment un Referencial de Naixement i realitzar una lectura fluida i de síntesi. També podrà ajudar els seus amics i familiars a una millor comprensió d'un Referencial de Naixement.

 

A partir del següent mòdul, té la possibilitat de prosseguir la seva formació amb un formador degudament acreditat per l'Escola que vostè escolleixi , independentment del seu lloc de residència. Podrà igualment seguir, encara que sigui de forma no correlativa,  els mòduls en funció de la seva disponibilitat, sempre que siguin validats a la seva Llibreta de formació.

  • RN 4 (2 dies) :

Estudi i pràctica dels principals aspectes del Referencial (configuracions i dialèctiques especials) - Orientació i reconversió professionals - Localitzar les preorientaciones inconscients, els projectes parentals - Estudi del camp de coherència: com transformar les seves desafiaments en recursos per explotar el seu potencials - Estudi de les Vies en un Referencial de Naixement.

 

  • RN 5  (3 dies mínim) :

El mòdul RN5 o stage del formador, és l'ocasió per al formador de posar en pràctica la seva creativitat en l'ensenyament del Referencial de Naixement (dansa i Arcans del Tarot, Referencial de Naixement i Chi kung, Tarot Teatre, etc). Aquest mòdul es desenvolupa en tres dies. L'estudiant tria un stage de la llista proposada pel seu formador. També pot seguir un mòdul RN5 amb un altre formador acreditat per l'escola. (Llistat sota demanda)  

 

  • RN 6 (3 dies) :

Referencials de parelles, famílies i grups (els Ruscos) - Cartes d'Aliança - Aspectes creuats - Comparacions de temes - Gestió de conflictes personals o professionals amb un enfocament transgeneracional del Referencial - Anàlisi dels arquetips en les famílies recompostes - Referencial de Naixement d'un país (RNP) - Referencial d'empresa, associació, i d’altres ens.

  • RN 7 (2 dies) :

Estudi de les diferents posicions de l'Estrella en un Referencial. Estudi dels forats negres: conflictes psíquics inconscients personals o relacionals.

 

  • RN 8 (2 dies) :

Arcans menors i recerca del Grial - Arcà menor de síntesi (Casa 14) o com desactivar els esquemes repetitius. Aproximació filosòfica, psicològica i energètica dels quatre elements.

  

  • RN 9 (2 dies) :

Introducció a la teoria de l'inconscient segons Freud, Jung i altres autors - Les 4 prohibicions - Els processos de repressió i de sublimació - Referencial i inconscient - Introducció a la psicopatologia de l'adult - Protocol terapèutic amb el Referencial de Naixement.

 

  • Master class - (5 dies en una setmana residencial)  

Aquestes jornades constitueixen un espai i un moment privilegiats per anar a trobar estudiants del RN provinents de diferents horitzons.

En el transcurs d'aquesta Master class vostè compartirà les experiències adquirides al llarg de la seva formació, estudiarà casos específics, viurà sessions del Referencial de Naixement en condicions reals de consulta. Rebrà igualment ensenyaments complementaris sobre l'origen del Referencial de Naixement i sobre nombrosos aspectes que no hagin estat integrats o estudiats durant el seu recorregut (domicilis i súper domicilis, arcà fluctuant, remei etèric, escenari catàstrofic i altres temes sol•licitats pels estudiants). Es facilitarà així mateix ajuda per a la redacció de la seva memòria que dóna per finalitzada la formació del primer cicle.

Módulo RN5
bottom of page